Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

O stránky se starají : Mgr.Pavlína Hanáčková a Mgr.Gabriela Vojtěšková

 

Školská rada

Školská rada při ZŠ Pozlovice

Dne 1.6.2006 byla v naší škole zřízena školská rada, která se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při ZŠ Pozlovice, příspěvkové organizaci, má v současné době šest členů. Do současné školské rady, která poprvé zasedala a jednala dne 19.února 2009, byli zvoleni tito členové:

• Mgr.Gabriela Vojtěšková a p.Lenka Bednaříková - za pedagogické pracovníky

• Ing.Renata Sęková a p.Romana Zemková – za oprávněné voliče

• Mgr.Marta Bílová a p.Tomáš Martinec –za zastupitelstvo (městys Pozlovice)

Předsedkyní školské rady byla zvolena Ing.Renata Sęková:

◄◄svolává školskou radu
◄◄plánuje program jednání školské rady
◄◄řídí zasedání
◄◄zve další osoby, které se zapojují do aktuálního řešení daných problémů či situací

Zapisovatelkou jednání školské rady je Mgr.Gabriela Vojtěšková :

►►zapisuje obsah jednání a následně elektronicky informuje o těchto faktech zastupitelstvo městyse Pozlovice, ředitele školy, širší veřejnost (webové stránky, atd.)
►►vede a archivuje zápisy z jednání jak v písemné, tak také elektronické podobě, spolu s prezenčními listinami

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
2. schvaluje školní řád
3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
6. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy (Zákon č.561/2004 Sb.)

Ve školním roce 2009/2010 byli členové školské rady velmi aktivní a sešli se na sedmi zasedáních. Nejvíce diskutovanými tématy se stala:

♠♠výroční zpráva školy
♣♣činnost KRPŠ při ZŠ Pozlovice
♣♣zájmové útvary ve škole
♣♣počítačová učebna
♣♣projekt OP VK „EU-peníze školám“

Zápisy z jednání školské rady

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one